Hướng dẫn cài đặt java

Để kê khai, nộp hồ sơ và thực hiện các giao dịch trực tuyến như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử BHXH điện tử, dịch vụ công y tế qua mạng, đăng ký cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, Tổng cục Hải quan, … thì máy tính bắt buộc phải được cài đặt ứng dụng java-plugin. Hướng dẫn các bước cài đặt ứng dụng Java như sau:

1. Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Ứng dụng Java. (Tải tại đây)

2. Quy trình:

Thực hiện cài đặt java theo các bước như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ địa chỉ http://java.com/ để tải về máy tính phiên bản java mới nhất.

Bước 2: Bấm nút Free Java Download/Tải xuống Java miễn phí

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-1

Bước 3: Bấm Agree and Start Free Download/Đồng ý và Bắt đầu Tải xuống Miễn phí. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-2

Bước 4: Trên thanh thông báo, bấm Run/Chạy. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-3

Bước 5: Bấm Install/Cài đặt để bắt đầu cài đặt ứng dụng Java trên máy tính

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-4

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-5

Bước 6: Chờ java hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-6

Bước 7: Khi có thông báo đã hoàn tất quá trình cài đặt, nhấn Close để hoàn thành

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-7

Bước 8: Mở trình duyệt Internet Explorer (IE) để truy cập website http://java.com/verify để chạy java trên (IE) bấm chọn Agree and Continue/Đồng ý và tiếp tục

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-8

Bước 9: Đợi java chạy và hiển thị cửa sổ thông báo thành công như hình dưới đây:

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-9

Cấu hình java

Bước 1: Vào mục Control Panel rồi chọn ứng dụng Java

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-10

Bước 2: Chọn Sercurity rồi chọn Edit site list

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-11

Bước 3: Chọn Add để bổ sung các website/cổng giao dịch điện tử mà bạn muốn sử dụng để giao dịch trực tuyến (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử, BHXH điện tử, …)

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-12

Ví dụ muốn bổ sung trang nộp tờ khai thuế. Bạn gõ http://nhantokhai.gdt.gov.vn Sau đó chọn Add

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-13

Bước 4: Chọn Continue để bổ sung thêm các website cần sử dụng

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-14

Add Link tương tự trang nộp tiền thuế bạn gõ: https://nopthue.gdt.gov.vn

Với các doanh nghiệp thuộc Phú Thọ, Bắc Ninh, bạn add link 2 trang là: https://thuedientu.gdt.gov.vn và http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 5: Sau khi hoàn thành chọn OK.

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-15

Trường hợp người dùng mở Sercurity và đã thấy các trang mình muốn sử dụng đã được hiển thị thì không cần thực hiện add lại trang.

Bước 6: Chọn General rồi chọn view

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-16

Bước 7: Chọn Resources

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-17

Bước 8: Chọn tất cả các dòng trong bảng rồi chọn nút xóa ‘X’

Hotrokekhai-Huong-dan-cai-java-18

Kết thúc quá trình cài đặt và cấu hình java.

Chúc bạn thành công !

 

Bài viết có hữu ích ?

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận