HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ TRONG KHAI THUẾ

Khi ký tờ khai thuế bằng chữ ký số Newtel-CA hệ thống thông báo lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế”.

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-1

Nguyên nhân do người dùng gia hạn hoặc chuyển đổi sang chữ ký số Newtel-CA nhưng chưa cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống khai thuế của tổng cục thuế. Bạn cần cập nhật thông tin chữ ký số mới như sau:

  1. Điều kiện môi trường:
  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy tính cài đặt ứng dụng Java plugin. Hướng dẫn cài đặt java tại đây
  1. Quy trình:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của đơn vị trên cổng giao dịch trực tuyến http://nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer.

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-2

Bước 2: Chọn mục Tài khoản rồi chọn Thay đổi thông tin để cập nhật thay đổi thông tin doanh nghiệp với Cơ quan thuế.

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-3

Bước 3: Chọn Nhập lại số serial để câp nhật thông tin chứng thư số mới

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-3

Bước 4: Màn hình hiển thị thông báo Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số?” thì chọn “OK” để tiếp tục

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-4

Bước 5: Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu nhập Số PIN của thiết bị chữ ký số, bạn cần nhập chính xác số PIN rồi chọn “Chấp nhận”

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-5

Bước 6: Nháy đúp vào  “chứng thư số rồi nhấn chọn

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-6

Cập nhật thành công màn hình xuất hiện thông báo “Bạn đã thay đổi thông tin thành công”

hotrokekhai-huong-dan-cap-nhat-thong-tin-chung-thu-so-trong-khai-thue-7

Chúc bạn thành công!

Bài viết có hữu ích ?

Bài viết cùng chuyên mục