Sai MST hoặc NNT đang ở trạng thái đóng cửa

Khi lấy lại mật khẩu tài khoản nộp thuế điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn gặp lỗi “Sai MST hoặc NNT đang ở trạng thái đóng cửa MST”

Hotrokekhai- Sai-MST-hoac-NNT-dang-o-trang-thai-dong-cua-MST-1

Nguyên nhân do quy trình đăng ký nộp thuế điện tử có 3 bước, tuy nhiên bạn thực hiện chưa thành công 1 trong 3 bước sau:

Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Bước 2: NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng. Và khai các thông tin, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử

Bước 3: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT chờ email chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Hướng dẫn cách thực hiện như sau:

1. Điều kiện môi trường

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành window xp SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt internet Explorer 7 trở lên
  • Ứng dụng Java-plugin
  • Máy tính phải được cài đặt phần mềm chữ kí số.

2. Quy trình thực hiện

Trên giao diện http://nopthue.gdt.gov.vn  nhấn đăng ký, bạn điền MST rồi nhấn tiếp tục

Hotrokekhai- Sai-MST-hoac-NNT-dang-o-trang-thai-dong-cua-MST-2

Trường hợp 1: Giao diện hiện ra như sau tức là bạn chưa đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử (bước 1)

Hotrokekhai- Sai-MST-hoac-NNT-dang-o-trang-thai-dong-cua-MST-3

Giải pháp: Tiến hành các bước đăng ký nộp thuế điện tử.

Trường hợp 2: Giao diện hiện ra báo MST đã thực hiện đăng ký với ngân hàng.

Hotrokekhai- Sai-MST-hoac-NNT-dang-o-trang-thai-dong-cua-MST-4

Lúc này, lỗi “Sai MST hoặc NNT đang ở trạng thái đóng cửa MST là do NNT chưa hoàn thành bước 2 mang bản đăng ký nộp thuế qua mạng ra ngân hàng để xác nhận, hoặc vừa mới mang bản đăng ký ra NH nên chưa được hệ thống cấp tài khoản nộp thuế điện tử.

Giải pháp: Bạn liên lạc lại với ngân hàng để xác nhận lại đã nộp bản đăng ký với ngân hàng hay chưa để hoàn thành bước 2. Sau đó chờ email từ tổng cục thuế cấp mật khẩu đăng nhập tài khoản.

Chúc bạn thành công!

Bài viết có hữu ích ?

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận